Gazeta nr: 29

TEMAT NUMERU Mijający sezon nie był łatwy dla producentów kukurydzy. Susza, która dała się we znaki w całym kraju, lokalne ule- wy, gradobicia oraz silne wichury znacząco wpłynęły na kondycję tej uprawy. NUMER 29 Nowości odmianowe na sezon 2019 R olnicy doświadczeni tegoroczną sytuacją coraz więcej uwagi przykładają do właściwego doboru odmian. I bardzo dobrze, gdyż jak poka- zują badania, właściwie dobrana odmiana jest w stanie zagwarantować nam sukces produkcyj- ny w 30-40 procentach, pozostałe ewentualnie 50-60 procent są zależne od wyboru stanowi- ska, wpływu pogody oraz ochrony prowadzonej przed organizmami szkodliwymi. Łączna powierzchnia uprawy na ziarno i na ki- szonkę z całych roślin, w okresie kilku ostatnich lat, wynosi ponad milion hektarów (około 1100 – 1150 tysięcy ha). 60 proc. tej powierzchni to uprawa na ziarno, a 40 proc. to uprawa na ki- szonkę. Firmy nasienne już przygotowały ofertę. Zo- baczcie jakie nowości proponują na ten sezon? SYNGENTA ODMIANY NA ZIARNO SY TALISMAN - FAO 220-230, odmiana w typie ziar- nowym z możliwością podwójnego użytkowania. Nu- mer 1 w badaniach PDO w 2017 – 107% wzorca w gru- pie wczesnej oraz w badaniach rozpoznawczych CCA COBORU 2016– 111% wzorca w grupie wczesnej. Odmiana z grupy wczesnej o poziomie plonowania naj- lepszych odmian z grupy średnio-wczesnej (potwierdzo- ne na tys. ha w PL). Kolba w typie Fix o atrakcyjnym wy- glądzie, do końca wypełniona ziarnem, ziarno typu Flint, Stay Green – mocny. SY Talisman jest zarejestrowany w 8 krajach Europy. Odmiana stabilna we wszystkich ba- danych lokalizacjach kraju i Europy Centralnej, niezależ- nie od warunków agrometeorologicznych w latach 2015, 2016,2017 i 2018.  14. AgroNews .com.pl numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 29 AgroNews .com.pl 15. SY PANDORAS - FAO 240, rejestracja w PL -2018, od- miana w typie ziarnowym z możliwością podwójnego użytkowania. W badaniach rejestrowych w roku 2016 i 2017 uzyskała odpowiednio 110% wzorca i plon 138.8 dt/ha oraz 105.6%  wzorca i 125.7 dt/ha, zajmując dru- gą lokatę spośród badanych 30 odmian. Odmiana w typie czystego Flinta – charakte- rystyczna długa kolba w ty- pie Fix o dużym ziarnie, bar- dzo cienkiej osadce i bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Moc- ny wczesny wigor, w fazie 8 liścia przerasta większość odmian o 20 cm. Cechą cha- rakterystyczną odmiany jest bardzo dobra, mocna budo- wa łodygi oraz silne i zdrowe ulistnienie charakterystycz- nie wzniesione ku górze a zarazem rozłożone równo- miernie wzdłuż całej łodygi. Duża odporność na choroby, zwłaszcza Helminthosporium i Fusarium. Bardzo wysoka zawartość skrobi ( powyżej 37%) w ziarnie powinna prze- łożyć się na zainteresowa- nie przemysłu spirytusowego tą odmianą. Wysoki poziom Stay Green – pozwala zarzą- dzać terminem zbioru bez ryzyka wylegania przy jego opóźnieniach. SY IMPULSE - FAO 250, odmiana w typie ziarnowym Dent/Dent – Artesian, zarejestro- wana w Niemczech w 2018 ( 105% wzorca, 3 miejsce). Bardzo wysoki potencjał plono- wania potwierdzony w badaniach krajowych. Kolba w typie Fix o pięknym podłużnym kształcie oraz bardzo ciekawym kolorze ziar- niaków zabarwionych antocyjanowo, co jest bardzo cenne w żywieniu kur niosek (pięk- nie wybarwione żółtka jaj). Bardzo dobre od- SY IMPULSE DKC 3050 TONIFI CS KANONIER Kluczowe odmiany od Syngenty - zobacz jak plonowały i wybierz najlepszą

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=