Gazeta nr: 29

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 29 dawanie wody z ziarniaków w końcowej fazie wegetacji – dry down. Odmiana z typu Artesian (odporna na stres zarówno suszy jak i wysokiej temperatury), na gorszych stanowiskach pozwoli uzyskać dobry plon. W segmencie DENTÓW – wysoka masa tysiąca ziaren. Gruba stabil- na łodyga czynią odmianę odporną na wyleganie, nawet w przypadku opóźnienia zbioru. Średnia wysokość ro- ślin około 260cm, Kolba ułożona na około125 cm ale nie jest to problem przy tak mocnej budowie łodygi. Dobry wczesny wigor. SY TELIAS - FAO 250-  Flint/Dent – odmiana w typie ziarnowym, o charakterystycznie wyglądającej kolbie typu Flex. Nr 1 w badaniach PDO COBORU 2017– grupa średnio -wczesna 108% wzorca. Nr 1 w badaniu CCA COBORU 2017,- grupa średnio- -wczesna 110% wzorca. Nr 2 W badaniach CCA COBORU 2016 grupa średnio- -wczesna 108% wzorca. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania zwłaszcza na dobrych glebach o wysokiej kulturze. SY Telias bardzo dobrze radzi sobie w przypadku obniżenia gęstości siewu 75-80 tys. ziaren/ha. Odmiana plonująca bardzo dobrze w różnych warunkach agrometeorologicznych. ODMIANY NA KISZONKĘ SY KARDONA - FAO 250 – ziarno w typie Flint. W doświadczeniach Porejestrowego Do- świadczalnictwa Odmianowego COBORU 2016 w grupie średnio-wczesnej uzyskała naj- wyższy plon suchej masy 224.6 dt/ha (105% wzorca) oraz najwyższy plon jednostek pokar- mowych 24.9 tys/ha (104% wzorca). Zdrowe, bardzo silnie ulistnione rośliny z dużym udzia- SYWELAS - FAO 230 -240, ziarno Flint/Dent Nr 1  COBORU CCA w 2016 w grupie wczesnej kiszonek w kategoriach: • plon ogólny świeżej masy (648dt/ha)108%, • plon świeżej masy kolb 236dt/ha 108% , • plon świeżej masy łodyg i liści 413dt/ha -107% , • plon suchej masy kolb 118,7 dt/ha 108%, • plon jednostek pokarmowych 25tyś/ha - 107%, Nr 2 COBORU CCA 2016  w kategorii: • plon ogólny suchej masy 224,7dt/ha 106%. Nr 1 COBORU CCA 2017: • plon świeżej masy kolb 228dt/ha – 108% wzorca, • plon suchej masy kolb 119,4 dt/ha  - 108% wzorca, Odmiana o bardzo wysokiej strawności i bardzo wysokim potencjale plonowania. Kolba długa z czerwoną osadką, ładnie wypełniona o podłużnym kształcie. SYWelas ma też wysoki potencjał plonu ziarna. Wwypadku uprawy z założenia na ziarno należy obniżyć gęstość siewu to 75- 80 tys. ziaren/ha, odmiana pozytywnie re- aguje na niższą obsadę. PROCAM ODMIANY NA ZIARNO DKC 3050 - FAO 230, kierunek użytkowa- nia: ziarno i CCM. Ziarno typu DENT. Cechy agronomiczne: bardzo dobra kom- binacja plonu i dojrzewania ziarna, dobry wigor początkowy, jak na genetykę dent, wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe, dobra tolerancja na choroby liści w tym na helmintosprium. Zalety z uprawy: bardzo wysoki i stabilny plon w różnych warunkach, wspaniałe od- numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 29 16. AgroNews .com.pl SY Talisman - absolutny lider ziarna w grupie wczesnej dawanie wody podczas dojrzewania, co wi- dać w tym roku, bezpieczna w uprawie na- wet w latach chłodnych. Korzyści z wyboru: idealna ziarnowa od- miana we wszystkich regionach uprawy, nawet na północy, niezawodna w osiąga- niu wysokiego i opłacalnego plonu, wysoka rentowność dzięki niskiej wilgotności pod- czas zbioru. Wymagania glebowe: plastyczna do róż- nych stanowisk, wysoka tolerancja na wa- runki suszy i wysokie temperatury. KANONIER - FAO 240, kierunek użytko- wania ziarno, CCM, kiszonka. Ziarno typu FILINT Cechy agronomiczne: bardzo dobry wcze- sny wigor, rośliny bardzo wysokie i bogato ulistnione, niskie porażenie przez omacnicę prosowiankę, wysoka tolerancja na grzyby fuzaryjne. Zalety z uprawy: sprawdzony w polskich warunkach nawet w ekstremalnie suchym 2015 roku, wysokie plony zdrowego ziarna w całym kraju, wysoki plon świeżej i suchej masy, bardzo wysoka strawność odmiany (>72%). Korzyści z wyboru: wszechstronny w użyt- kowaniu, wysoki dochód z ha, niska zawar- tość mikotoksyn w ziarnie oznacza brak potraceń przy sprzedaży. Wymagania gle- bowe: przeciętne stanowiska pod uprawę, toleruje słabsze gleby. SY Pandoras - najwyższa zdrowotność, odporna na wszystkie typy wylegania łem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana należy do gru- py POWERCELL - nowoczesnych odmian mieszańcowych spełniających wysokie wy- magania producentów i hodowców bydła. SY Kardona jest polecana i sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb. SY CAMPONA - FAO 260, ziarno w typie Flint i kolba typu Flex, odmiana nr 1 w ba- daniach czeskiego UKZUZ ( odpowiednik COBORU) za lata 2015 i 2016 w plonie su- chej masy oraz strawności. Duże rośliny o bardzo bogatym ulistnieniu i mocnym Stay Green.  Cechuje się dużym wigorem mło- dych roślin, wysokim plonem suchej masy oraz dużą strawnością włókna. Rośliny są do- brze ulistnione, a ich wysokość sięga 290 cm. Odmiana bardzo dobrze radzi sobie na słab- szych stanowiskach i wykazuje dużą toleran- cję na stres suszy. SY AMBOSS to wczesna odmiana mieszań- cowa o FAO 220-230 oraz ziarnie w typie Flint. Cechuje ją wysoki poziom plonu świe- żej masy, bardzo dobra strawność i dobra za- wartość skrobi. Kolby typu Fix mają 14 rzę- dów, a w każdym po 30 ziaren. Odmiana ta nadaje się na wszystkie typy gleby, a zaleca- na obsada roślin to 85-95 tys. sztuk na ha. W badaniach rozpoznawczych COBORU 2015 uzyskała 107 proc. wzorca suchej masy ogó- łem dt na ha, 112 proc. wzorca suchej masy kolb oraz 108 proc. wzorca plonu jednostek pokarmowych. SY Kardona - odmiana kiszonkowa, wydajność na zawołanie!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=